ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ผลักดันได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ แต่ก็ยังคงสามารถใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่ทว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนกระทั่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลประโยชน์ต่อการซื้อขายสินค้าได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีโครงร่างอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบจำนวน 5 พันล้านบาทแค่นั้น