แนวคิดในการการเปลี่ยนแปลงเบี้ยคนสูงวัย

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว ตอนนี้มักมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งปัจจุบันได้มีข้อมูลออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีเงินรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน พร้อมทั้งผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีราย  ได้น้อยให้ตรงจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ

 
นับได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางท่านอาจจะไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ถ้าว่าก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการเลือกสรรสำหรับผู้ที่เดือดร้อนพร้อมทั้งมีความจำเป็น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้ออาจมีมากเพิ่มขึ้น และจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำเป็นต้องมีการใช้เงิน เบี้ยผู้สูงอายุ แต่เวลานี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งกลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการจำแนกประเภทของคนสูงอายุจะมีการแบ่งเป็นวิธีการ แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแล
 
เบี้ยผู้สูงอายุ
แต่ว่าก็ต้องมีการสำรวจ พร้อมทั้งมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนเป็นเหตุให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ส่วนภายในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีเงินรายได้มาก  ก็เป็นเรื่องแนวความคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างไร ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าดึงดูดใจอีกข่าวหนึ่ง