ผลลัพธ์ของรายงานข่าววันนี้ ที่คงทำให้พลเมืองพอใจและไม่ถูกใจบ้าง

ผลสรุปของการรายงานข่าววันนี้ กลับกลายเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพึงพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ชื่นชอบ หรือให้ความมั่นใจในการบริโภค และติดตามข่าวสารมากมาย เหมือนเช่นทุกวันนี้

 
ข่าว
เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงวางใจพร้อมทั้งชื่นชอบไปกับการติดตามข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ดีที่สุด การเสนอข่าววันนี้ส่วนมากของสำนักข่าวไทย มักเป็นการนำเสนอเหตุการณ์พร้อมกับสถานการณ์ที่มีขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงพร้อมกับมีความสำคัญต่อประชาชนภายในประเทศ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ใช่ข้ามวันหรือเป็นระยะเวลานานมาแล้ว เพราะว่าข่าวทุกข่าวที่ถูกเอามารายงาน จะเป็นข่าวคราวที่มีความสดใหม่ทำนองเดียวกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าวางใจ และมีการนำเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความพอดี ย่อมเป็นการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข่าวสาร เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อ ๆ ไป ภายในส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความหมายอยู่เสมอ และนับได้ว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะไล่ตามข่าววันนี้หรือว่าข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
 
ยิ่งถ้าหากมีความเชื่อมต่อ และการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ผู้รับข่าว และ ผู้นำเสนอข่าวสาร เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและผูกเข้าด้วยกันเสมอ ถ้าผู้นำเสนอสามารถเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม มีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นข่าวสารที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมอาจจะสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างมากมายอย่างไม่มีบิดเบน