ขณะนักข่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียบพร้อม ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์อย่างไม่ขาดระยะ

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนมาก มีหลากหลายคนคงจะประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการไล่ตามสถานการณ์หลากหลาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น คงจะมีการรายงานพร้อมกับติดต่อกันในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาไล่ตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่คือหลักความคิดพร้อมกับความคิดเห็นส่วนหนึ่งเพียงแค่นั้น ส่วนความเป็นจริงจะเป็นเช่นใด เราคงล่วงรู้พร้อมกับค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เพราะว่าวงการหนังสือพิมพ์หรือกระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวพร้อมกับตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้เช่นใดนั้น ผู้ไล่ตามข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมกับนักข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่พร้อมกับกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 

พร้อมกับเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างแวดวงหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้เช่นใด หรือกระทั่ง การไล่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นในแต่ละวันนั้น แวดวงหนังสือพิมพ์หรือว่าวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้เช่นใดว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง ดังนั้น คำถามกลุ่มนี้คงจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงเช่นใดก็ตาม แวดวงหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวพร้อมกับค้นหาข่าวในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี