การบริโภคข่าวสารในขอบเขต ถือได้ว่าเป็นผลร้ายของการชี้แจงข่าวสดพร้อมทั้งข่าวประเภทอื่น ๆ

ผู้บรรยายข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวจำนวนมาก  คงต้องการจะให้ชาวไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน พร้อมกับด้วยลักษณะของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยให้การไล่ตามข่าว จึงเป็นเหตุให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน พร้อมกับข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าหากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายพร้อมกับดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นหนทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ ผลประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความชอบใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นความหมายของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวในปัจจุบัน ที่ถูกเห็นว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนและข่าวรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความเร็วกลับมีความหมายมาก ในสังคมข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมกับการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าศึกษามากเพิ่มขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการไล่ตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความหมายของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปกับการไล่ตามข่าวทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีโอกาสในการไล่ตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการไล่ตามข่าวชนิดนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมกับเมื่อมีโอกาสไล่ตามข่าวภายในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับทราบข่าวสาร พร้อมกับบริโภคข่าวให้เกิดความถ่องแท้ได้มากอีกเช่นกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากมาย สำหรับชาวไทยที่ยังคงมีการบริโภคข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมกับความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างไร แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับข่าวด่วน ข่าวสด พร้อมกับข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย