ข่าวสารด่วนวันนี้ คณะพระภิกษุได้ร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน เพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล

ข่าวด่วนวันนี้เรายังอาจอยู่กับการเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล หลังจากที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ 80 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดที่อุบัติขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง มีผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้ถึงแก่ชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน พร้อมทั้งคณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหวบาดเจ็บอีกเป็นปริมาณมาก

 
ซึ่งข่าวปัจจุบัน หลากหลายประเทศได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินสำหรับเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งทางคณะสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนจำนวนมากของประเทศไทยได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้มีการเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อจะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากพร้อมทั้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
ข่าว
อย่างน้อย ก็ยังคงมีกลุ่มคนไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงพักอยู่ประเทศเนปาล และแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่ชาวไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล พร้อมทั้งต้องการส่งกำลังใจพร้อมกับแรงใจไปให้ชาวเนปาลทั้งหมด