ข่าวสดประจำวัน ข่าวคราวที่มีการอธิบายอย่างต่อเนื่อง

ถ้าหากข่าวสดที่ได้มีการชี้แจงข่าวประจำวัน ต้องหยุดพร้อมทั้งไม่มีการรายงานข่าวอีกต่อไป ลองนึกภาพดูสิว่า จะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกเอามาวิเคราะห์ และมีการประเมินถึงการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ย่อมส่งผลทำให้ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ต้องเปลี่ยนแปลงและผิดแปลกไป เพราะจากที่เราทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านการรายงานข่าวประจำวัน ถ้าหากไม่มี เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ก็จะไม่มีการรายงานข่าวคราวอีกต่อไป

 
ข่าวสด
ผู้ที่เคยติดตามข่าวสด ข่าวสารประจำวัน ก็จะมิได้รับรู้ข้อมูลหรือว่ารับทราบความเคลื่อนไหวมากมาย หากเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลร้ายเป็นอย่างมากมาย เพราะถ้าหากเราไม่รับทราบข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิต ย่อมส่งผลเป็นเหตุให้คนไทยทั่วประเทศ กลับกลายเป็นประชากรที่ด้อยและล้าหลัง เพราะความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน กลับไม่ใช่ความรู้หลัก ๆ เหมือนกับในปัจจุบัน ที่มีการรายงานข่าวสด ข่าวสารประจำวัน ให้เราได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน พร้อมกับนี่ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลทำให้จะต้องมีการรายงานข่าวสด ข่าวด่วน และข่าวประจำวัน หลากหลายช่วงเวลา ถึงแม้ว่าข่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่น่าเครียด พร้อมกับไม่น่าติดตาม แต่ยังคงมีกลุ่มคนจำนวนมาก ที่เคลื่อนไหวไปกับแหล่งข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากไม่มีก็ย่อมได้รับผลเสียเหมือนกัน
 
ดังนั้นแล้ว การรายงานข่าวสดส่วนมากที่เราได้เห็นกันนั้น มักจะเป็นการรายงานในรูปแบบที่มีความไม่ขาดสาย พร้อมกับเป็นข่าวประจำวันที่จะต้องมีการอธิบายข่าว โดยที่วันไหนไม่มีการอธิบายข่าวสด ก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้