การเดินสายงานผู้รายงานข่าวบันเทิง เรื่องจริงที่ต้องถ่ายทอด

ข่าวดี ๆ ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อดารา เพราะว่านักแสดงหรือดาราอีกมากมาย ก็ยากที่จะให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคน มีการสัมภาษณ์ข่าว ที่มีเนื้อหาไม่ค่อยอ้างอิง เรื่องต่าง ๆ มากนัก เพราะว่านักข่าวบันเทิงบางท่าน คงจะมีการเขียนข่าว ให้ดารานักแสดงบางท่าน เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียง ทำให้แต่ละคนคงจะเกิดการโกรธเกิดขึ้นได้ การที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก ภาษาที่ใช้ภายในการสนทนา คงจะไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะว่าเบื้องหลังการทำข่าวบันเทิงนั้น นักข่าวคงจะได้ข่าวมาที่แสนจะลำบาก แต่ว่าด้วยการเป็นมืออาชีพ ในการทำข่าวสาร ให้ประชาชนทั่วๆ ไปได้รู้นั้น จะต้องมีความอดทนสูง ในการทำข่าวบันเทิงเป็นอย่างมากมาย และนี่ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่ง ของนักข่าวบันเทิง ที่จะต้องเจอปัญหามากมาย เบื้องหลังของสังคมบันเทิงในรูปแบบดารา หรือจะเป็นการทำข่าวบันเทิง และความสัมพันธ์ในอาชีพ แต่ละสายนั่นเอง เพราะฉะนั้น การเป็นผู้สื่อข่าว จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก และเป็นนักข่าวที่เป็นผู้ชำนาญได้อย่างแน่นอน
 
ไม่มีผู้ใดจะสามารถบังคับให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวดี ๆ ออกมาได้คงเส้นคงวา เพราะในสังคมบันเทิง จะมีแหล่งข่าวสาระบันเทิง ที่อยู่ภายในรูปแบบดารา และเนื้อหาเกี่ยวกับดาราเป็นประจำวัน แต่ว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ได้หาข่าวมานั้น จะต้องผ่านมรสุมเป็นปริมาณมาก และรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้คงจะเกิดจากการไม่รู้เรื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดารา หรือฝ่ายผู้สื่อข่าวบันเทิง และเนื้อหาข่าวที่ได้ออกมาของกลุ่มคนอื่น ๆ เหมือนกัน ที่จะทำให้ต้องมีเรื่องราวไม่ถูกกันสักเท่าใด เมื่อต้องมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีการอ้างอิงถึงกัน รวมถึงเหตุการณ์ ของผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบ ภายในสังคมบันเทิง ย่อมจะส่งผลให้บาดหมางกันได้เสมอ